KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Güney Ege Kalkınma Ajansı Denizli, Aydın, Muğla

 

KAYNAK VERİMLİLİĞİ

Bölgemizde; kaynak verimliliğinin sağlanması, insanların ve diğer canlıların yaşam kalitesinin artması, ekonomik faaliyetlerin etkin şekilde devamlılığı, doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması ve sürdürülebilir bir çevre için çalışıyoruz.

Önemli bir turizm ve tarım alanı da olan bölgemizin öncelikli sektörlerine bakıldığında imalat sanayinde tekstil ve ham maddeleri, gıda ürünleri imalatı, demir ve demir dışı metaller, mermer ve diğer madencilik ürünleri, makine, elektrik, elektronik ürünleri gibi alanların ön plana çıktığını görmekteyiz. Bölgemizde sürdürülebilir kalkınma için, bahse konu alanlar başta olmak üzere bütüncül ve önleyici bir çevre yönetimi ile verimlilik temelli ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışıyoruz.

Bu kapsamda, bölgemizde üretim yapan ve hizmet sunan firmalarda kaynak verimliliği odaklı uygulamaların yaygınlaştırılması, su, enerji ve ham madde kullanımının azaltılması, atıkların yeniden ham madde olarak kullanımı, geri dönüştürülmesi ve ekonomiye kazandırılması konularına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kaynak verimliliğinin sağlanmasının maliyetlerinin düşürülmesi ile küresel pazarlarda rekabet avantajının sağlanmasındaki rolünün farkındayız.

Ajans olarak bölgemizde kaynakların verimli kullanılması yönünde; kaynak ve atık yönetiminin iyileştirilmesine yönelik işletmeler arası ağların oluşturulması ve endüstriyel simbiyoz olanaklarının belirlenmesi çalışmalarını da içeren yapılması gereken faaliyetleri belirleyerek yola çıktık.

Kaynak verimliliğiyle ilgili çalışmalarımızı 2 odakta yürütüyoruz:

sanayi kollarında enerjinin verimli kullanılmasını sağlıyoruz.
tekstil sektörüyle başlayan enerji verimliliği çalışmalarının diğer imalat sanayi sektörlerine yayıyoruz.