KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Isparta, Antalya, Burdur

 

Ajansımız; Batı Akdeniz Bölgesi’nin doğal kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını, üretim süreçlerinde açığa çıkan atık maddelerin katma değerli ürün haline getirilmesini ve farklı üretim proseslerinin birbirine entegre hale getirilmesiyle sağlanacak endüstriyel simbiyoz olanaklarının tespit edilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda araştırmalar yaparak uygulanması gereken faaliyetleri belirlemekte ve tespit edilen sorunları çözmeyi hedeflemekteyiz.

Ajans olarak, gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakılması için Bölgede koordinasyon ve işbirlikleri sağlamakta ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmekteyiz.

Antalya’nın içmesuyu ihtiyacının önemli bir kısmı Karacaören I ve II barajlarından sağlanmakta olup şehrin diğer kısımlarında ise sondaj ve kaynak suları kullanılmaktadır. Burdur’un içmesuyu ihtiyacı sondaj ve kaynak suları ile karşılanmaktadır. Isparta’nın içmesuyu ihtiyacının büyük bir bölümü Gölcük ve Eğirdir Gölleri ile Darıderesi Barajı ile sağlanmaktadır. İl sınırında yer alan diğer yerleşim yerleri ise sondaj ve kaynak sularından faydalanmaktadır.
Antalya il merkezinde, kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksular Hurma Atıksu Arıtma Tesisi’nde biyolojik olarak arıtılmaktadır. İldeki yoğun turistik faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde çok sayıda paket atıksu arıtma tesisi işletilmekte olup arıtılmış suların derin deniz deşarj sistemleri ile uzaklaştırılarak kıyıların temiz tutulmasına özen gösterilmektedir. İldeki Organize Sanayi Bölgesi’nde ise bir endüstriyel atıksu arıtma tesisi hizmet vermektedir. Burdur ilinde 4 adet evsel atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Isparta il merkezinde bulunan Isparta Atıksu Arıtma Tesisi şehir merkezinin evsel atıksularını arıtmaktadır. Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde de endüstriyel atıksu arıtma tesisleri bulunmaktadır.