KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

 

Ajansımız, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde ham madde, enerji ve su gibi doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını ve daha az girdi ile daha çok değer oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda başta kaynak verimliliği yatırımlarının desteklenmesi olmak üzere, bu alanda yapılacak eğitim, danışmanlık, bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları ile gelecek nesiller için doğal kaynakların korunması ve bölge olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı verilmesi sağlanacaktır.

 TR63 Bölgesi illeri sanayi sektörü açısından gelişim potansiyeline sahiptir. Bölge, sahip olduğu doğal yer altı ve yer üstü kaynaklar, tarımsal çeşitliliği ve iklimi, ayrıcalıklı teşvik avantajları ve lojistik imkanları ile sanayi yatırımları için cazip konumdadır. TR63 Bölgesi illerinden Hatay’da ana metal sanayi (çelik), gıda (yaş meyve ve sebze), mobilya, ayakkabıcılık, filtre sektörleri öne çıkarken; Kahramanmaraş’ta tekstil, gıda sanayi, metal mutfak eşyası, kuyumculuk, kağıt ve çimento sanayi sektörleri; Osmaniye ilinde ise ana metal sanayi ve gıda sektörleri öne çıkmaktadır.

Kaynak verimliliği çalışmalarında organize sanayi bölgeleri, gerek sektörlerin kümelenme özelliği gerekse endüstriyel simbiyoz olanaklarından faydalanma potansiyeli nedeniyle önem arz etmektedir. Firmaların girdi olarak kullandığı hammaddeler, firmalar arasındaki atık değişimleri ile ikame edildiğinde sadece atık azaltımında değil hammadde temini ve fiyat dalgalanmalarının engellenmesi gibi konularda da avantajlar sağlanacaktır. TR63 Bölgesi’nde Hatay’da 4, Kahramanmaraş’ta 3, Osmaniye’de 2 olmak üzere toplam 9  adet aktif OSB ve bu OSB’lerde üretim yapan 351 işletme bulunmaktadır. Bununla birlikte kurulum aşamasında olan 6 OSB için çalışmalar devam etmektedir.

İskenderun Körfezi 16,7 milyon ton çelik üretimi ile Türkiye üretiminin % 32’sini gerçekleştirmekte ve Türkiye çelik üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Sektörün atığı olan cürufun, farklı sektörler tarafından girdi olarak kullanılması ile, hem bölge ekonomisine katkı sunulması hem de atık bertarafı sağlanarak olası çevre zararların da önüne geçilmesi mümkün olacaktır . Bununla birlikte Kahramanmaraş ilindeki büyük ölçekli çimento tesisleri atık bertarafı konusunda bölgemizin elini güçlendirmektedir. Bu tesislerin bünyesinde bulunan yüksek kapasiteli ocaklarda atık çamuru, bitkisel, plastik ve karton atıkları gibi, belirli kalorifik değer üzerindeki her türlü atık, yakıt olarak kullanım potansiyeline sahiptir. Bu sayede atıklar bertaraf edilmekte ve bu tesislerin kullanımına uygun, düşük maliyetli yakıt elde edebilmektedir.