KALKINMA AJANSLARI
Göç
Zafer Kalkınma Ajansı Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Uşak

 

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan bölgemizde, gençlerimizin dijital dünyanın gerekliliklerine ve geleceğin mesleklerine uygun bireyler olarak yetiştirilmesine katkı vermek amacıyla “Mesleki Eğitim Sonuç Odaklı Programı (MESLEK SOP)”nı kurgulayarak çalışmalarımıza başladık. “Geleceğim Mesleğim” sloganıyla yürüttüğümüz çalışmalarla bölgemizde eğitimli genç nüfusun istihdamını sağlamayı, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü havuzunu oluşturmayı amaçlıyoruz.

Ülkemizin Avrupa ülkelerine oranla genç, dinamik ve nitelikli bir nüfusa sahip olması en büyük sermayesidir. Katma değerli üretim yapılabilecek sektörlerin belirlenmesi ve bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan havuzunun oluşturulması, gerçekleştirmekte olduğumuz Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlemiz için son derece kritiktir. Bölgemizde yürüttüğümüz çalışmalar, iş gücü arzı ve talebini eşleştiren uzun vadeli politikaların önemini gözler önüne sermiştir. 

Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, bölgemizde pek çok alanda istihdam yaratılabilecek potansiyel bulunmasına rağmen, çalışma çağına gelen gençlerimizin özellikle ekonomik nedenler yüzünden yakın büyükşehirlere göç ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu göçün en önemli nedeninin ise gençlerin istihdam beklentisinin olduğu görülmüştür. Çalışmalarımızda, bölgemizdeki iş olanakları ile gençlerimizin beklentilerinin veya bölgemizde mesleki eğitimin kazandırdığı yetkinlikler ile bölgemizdeki işverenlerin isteklerinin tam olarak örtüşmediği, diğer bir anlamda iş gücü arzı ile talebinin uyuşabilmesi için bir takım iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Bu tespitlerden hareketle bölgemizin uzun vadede katma değerli üretim yapabilecek ve gelişme potansiyeli yüksek olan sektörlerin belirlenerek bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan havuzunun oluşturulması doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. 

Gençlerimize çağın gerekliliklerine uygun becerileri kazandıracak mesleki eğitimler yanında bölgemiz sanayisinin uzun vadeli yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak faaliyetlere de ağırlık verilmektedir. Yapılan araştırmalar günümüzde akıllı üretim, yapay zeka, otonom sistemler ve dijitalleşmenin önemini vurgularken, bu alanlarda çağı yakalayan ülkelerin geleceğin dünyasında ayakta kalacağını göstermektedir. Günümüzde de profesyonel mesleklerin %90'ından fazlası programlama da dahil olmak üzere dijital yeterlilik gerektiriyor. Bu sebeple, Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 2023 yılı Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ndeki beş ana başlıktan bir tanesi “dijital dönüşüm ve sanayi” hamlesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Ajansımızca, 2023 yılına kadar 500 bin yazılımcı hedefine katkı sağlamak için, çocuklara yönelik yenilikçi eğitim modellerinin MESLEK SOP kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.

Bakanlığımızın 2019 yılı için belirlediği “Mesleki ve Teknik Eğitim Teması”nı MESLEK SOP ile bir adım ileriye götürüyoruz. MESLEK SOP ile hem bölgemiz ekonomisine yön verecek üreten bireyler yetiştirilebilmesi için yenilikçi eğitim modellerini destekliyor hem de aktif çalışma çağına gelen gençlerimizi istihdama dahil edecek yeni modeller oluşturmayı planlıyoruz. Böylece bölgemiz için önemi yüksek sektörlerin uzun vadede nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz.