KALKINMA AJANSLARI
Göç
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Samsun, Amasya, Çorum, Tokat

Ajansımız, Orta Karadeniz Bölgesi’nde mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunarak yerel iş dünyasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının gerekli bilgiye, beceriye ve yetkinliğe ulaşmasını hedeflemiştir. Bölgedeki kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin artırılması yoluyla mesleki ve teknik eğitim alanındaki genç nüfusun gelişimine ve istihdamına doğrudan etki eden bu yaklaşım, bölge ve ülke ekonomisinin güçlenmesini de desteklemektedir.

 

Mesleki ve teknik eğitim, tüm dünyada iş gücüne katılım ve ekonomik kalkınma açısından önem taşımaktadır. Ekonomik gelişmelerle birlikte iş piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinliklerin çeşitlenmesi mesleki eğitime olan talebi artırmıştır. Böylelikle mesleki ve teknik eğitim ülkelerin eğitim politikalarında yerini almıştır. Ülkemizde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 eğitim vizyonunda da mesleki eğitimin önemi vurgulanmış, ilgili tüm kesimlerin çalışmalarıyla mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi amacıyla etkili adımlar atılmaya başlanmıştır.

Diğer yandan, ülke çapında faaliyet göstermekte olan 26 Kalkınma Ajansı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında belirlenen “Geleceğim Mesleğim” teması kapsamında,  bölgelerinde mesleki ve teknik eğitim ile ilgili yoğun faaliyetler yürütmüştür.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi, mesleki ve teknik eğitimde gerekli altyapı ve insan kaynağı bakımından güçlü bir konumdadır. Bölgede çok sayıda mesleki ve teknik öğrenim okulu yer almakta olup eğitim alanlarının ilk sıralarında sağlık hizmetleri, bilişim teknolojileri ve elektrik-elektronik teknolojileri bulunmaktadır. Günümüzün ekonomik yapısı ve iş piyasasının ihtiyaçları dikkate alındığında, söz konusu alanların yüksek potansiyel taşıdığı değerlendirilmektedir.

“Geleceğim Mesleğim” temalı faaliyetler yerel gündemler oluşturularak ülke çapında etki yaratma amacını taşımaktadır.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde, Ajansımız 2019 yılı boyunca “Geleceğim Mesleğim” teması kapsamında 9 farklı başlıkta mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik faaliyetler düzenlenmiştir. Bu faaliyetlerin, mesleki ve teknik eğitime ilişkin genel durumun ortaya konulması, bu alanda eğitim veren kurum ve kuruluşlar ile buralarda görev yapan öğretmenlerin kapasitelerinin artırılması, öğrencilerin profesyonel yaşama hazırlanması ve tüm bunları kapsayacak değerlendirmeleri içeren strateji belgelerinin hazırlanması gibi önemli sonuçları olmuştur.

Bölgemizde Mesleki Eğitim

  • TR83 Bölgesi özellikle Samsun, Çorum ve Merzifon’un katkısıyla imalat sanayiinin yoğun olduğu bir bölgedir.
  • Teknoparkların ve teknopark firmalarının artışı ile yazılım, öncelikli sektörler arasına girmiştir.
  • Bölgede özel sektör ile kamu kurum/kuruluşları arasındaki okul-sanayi iş birliği yapısının güçlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.
  • Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların atölye, laboratuvar, makine, teçhizat gibi konularda yenilikçi yöntemlerle donatılması, öğrencilerin uygulamalı eğitim alanındaki gelişimlerini olumlu yönde etkileyecektir. 
  • Amasya, Tokat ve Çorum illerinde nitelikli iş gücünün başka illere göç ediyor olması, Bölgede iş gücü kaybı yaratmaktadır.
  • Mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin, kendilerine istihdam alanı oluşturacak sektörleri daha yakından tanımaya ihtiyaçları bulunmaktadır.

 

Mesleki ve teknik eğitim sistemini bölgesel düzeyde yorumlayabilmek ve kilit noktalara dokunacak çalışmalara konu edebilmek, bütüncül bir ön değerlendirmeyi gerektirmektedir.

Bu kapsamda Ajansımız, mesleki ve teknik eğitime dair yerel gündemi oluşturmak üzere öncelikle, Orta Karadeniz Bölgesi’nde mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumunu değerlendirmiştir.

Başta Amasya,Çorum, Samsun ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden olmak üzere, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin rehberlik ettiği “Özet Mevcut Durum Raporu”, Ajansın yıl boyunca mesleki ve teknik eğitim konusunda yürüteceği çalışmalara ışık tutmuştur.

 

«TR83 Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Özet Mevcut Durum Raporu»na www.oka.org.tr web sitemizden ulaşılabilmektedir.

 

OKA, yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması ve iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında iş birliğinin artırılması amacıyla mali destek programı uygulamıştır. Bu program ile, mesleki ve teknik eğitim altyapısını güçlendirip, insan kaynağını geliştirerek, ara eleman değil aranan eleman yetiştirilmesini sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini sağlamıştır. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki bu projelerle, Bölgemizdeki mesleki teknik eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvar altyapısı günümüz ihtiyaçlarına ve özel sektörün taleplerine göre yenilenmiştir.

 

 

 

 

 

Aynı zamanda mesleki eğitim konusunda öğrenciler, veliler ve kamuoyu bilinçlendirilmiş, mevcut beceri eğitim uygulamaları daha verimli hale getirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mesleğimi Keşfediyorum” Projesiyle kurulan “Merkezi Bilişim Meslek Atölyesi ve Uzaktan Eğitim Sınıfı”  sayesinde öğrenciler aldıkları mesleki eğitimle potansiyellerini keşfedebilmekte, nitelikli yetişmiş insan gücü olarak yeni iş alanlarına hazırlanmaktadır. Diğer taraftan, uzaktan eğitim döneminde beliren ihtiyacın devamında örgün eğitim döneminde de öğretmenler tarafından öğrencilerin derslerine destek olacak videolar çekilmekte, eğitimlerin daha fazla kişiye ulaşması sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokat, yarı değerli taşlar bakımından en zengin illerden biridir. İlde 8 çeşit yarı değerli taş çıkmaktadır. “Yarı Değerli Taşlar ve Kuyum Atölyesi Projesi” ilde istihdam sağlanmasına ve bu yeraltı değerinin tasarımla birleşerek ekonomiye kazandırılmasına hizmet etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

“Mutfak Sanatkârları Akademisi Projesi” ile Amasya’da yerel kalkınmanın önemli unsurlarından biri haline gelen gastronomi çerçevesinde Yüksekokul uygulama mutfağı güçlendirilmiştir. Böylece, ilde sanayi üniversite iş birliği desteklenerek kalifiye insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

Mesleki Eğitim Profesyonellerinin ve Öğrencilerin Kapasitesini Güçlendirdik

Kalkınma Ajansı olarak Bölgemizde  paydaşlarımızın proje hazırlama, yönetim ve yürütme kapasitesini güçlendirmek üzere eğitimler düzenlemekteyiz. Aynı hedefle, “Geleceğim Mesleğim” teması kapsamında, mesleki ve teknik eğitimin en önemli unsurlarından olan öğretmenlerimiz için «Proje Döngüsü Yönetimi» eğitimleri  düzenledik. Eğitimler ile bölgemizdeki alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinin yanında proje bazlı yetkinlik gelişimlerine önemli derecede katkı sağladık.

Diğer yandan, ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerimize yönelik uyguladığımız «GençBizz» Lise Girişimcilik Programında 'Tasarım Odaklı Düşünme', 'Sorun Çözümü Yaklaşımı' ve 'Girişimcilik' alanlarında eğitimler düzenledik. Verilen eğitimler neticesinde öğretmenler, görevli oldukları okullarda eğitim gören lise öğrencilerinden oluşturdukları gruplarla birlikte girişimciliği deneyimleyip, becerilerini geliştirme olanağı bulmuşlardır.

Mesleki ve teknik eğitimin diğer önemli ayaklarından olan meslek lisesi öğrencileri için organize ettiğimiz “Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi” öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerinin gelişimine katkı sağlamıştır. Söz konusu eğitimle öğrenciler temel beceriler noktasındaki eksikliklerini gidererek, mesleki eğitimin kalitesini olumsuz etkileyen ve iş hayatına adaptasyonu zorlaştıran kişisel potansiyeli ve yetenekleri pazarlayamama engelini aşmışlardır.  

Tokat ili yöreye özgü, tescilli ürünleriyle gastronomi alanında önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bu potansiyel yöre halkının eğitim ve mesleki tercihlerine de yansımaktadır. Bugün birçok Tokatlı şef ve aşçı ulusal ve uluslararası başarılarıyla adından söz ettirmektedir. Bu tecrübeyi, alanda yetişen öğrencilere de aktarılabilmek amacıyla mesleğinde adını duyurmuş, piyasa deneyimi olan ustalarla meslek liselerinde gastronomi eğitimini sürdüren öğrenciler 'Usta Çırak Buluşması'nda bir araya getirilmiştir. Usta Çırak Buluşması, alanda kariyer yapma yolundaki öğrenciler için verimli bir paylaşım ortamı oluşturmuştur. Öğrenciler ustalardan, meslek hayatlarının her kademesinde yararlanabilecekleri bilgi ve tecrübeler edinmişlerdir.

Meslek Liselerinin Sorunlarını ve Çözüm Önerilerini Paydaşlarla Birlikte Değerlendirdik

Çorum’da, mesleki ve teknik eğitimin lokomotifi kurumların temsilcilerinin de katkılarıyla, «Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı» düzenledik. Çalıştayda Meslek Liselerinin Toplumsal Algısı, Müfredat ve Öğretmen, Sektör İş Birlikleri, İstihdam Fırsatları ve Mevzuat başlıklı konular değerlendirilmiş, meslek liselerinin sorunları ve çözüm önerileri üzerine çalışmalar yapılmıştır. Çalıştay, mesleki eğitim sisteminin yüzleşmek durumunda olduğu dönüşüm eğilimlerinin ortaya koyulması bakımından dikkat çekici bir çalışma olmuştur.

 

 

 

 

 

 

Sektörün Bugününü ve Geleceğini Analiz Ettik

Ajansımız ve Samsun Üniversitesi iş birliği ile "TR83 Bölgesi Geleceğin Meslekleri Kapsamında İşgücü ve Mesleki Eğitim Sektör Analiz Raporu" hazırlanmıştır. İşgücü arzını sağlayan kurum ve kuruluşlarla, işgücü talebini oluşturan özel sektör firmalarından 100’ün üzerinde paydaşın da katkı sağladığı bu çalışma, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan Bölgemizde, önde gelen sektörlerin iş gücü analizi ve mesleki teknik eğitim kapsamındaki istihdam durumları ile ilgili geleceğe ilişkin tespitler ortaya koymaktadır.

Bölgeye dair tespitlerinin yanı sıra rapor, değişen toplumsal yapılarda ayakta kalacak meslekler ve yeni mesleklerle ilgili olarak da  istifade edilebilecek bir çalışma olarak alana katkı sunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Geleceğin İş Dünyasına Hazırlanırken “Değişen Meslekler İçin Yeni Beceriler” Konusunda Farkındalık Oluşturduk

Kalkınma Ajansları için 2019 yılı teması olarak belirlenen "Mesleki ve Teknik Eğitim" konusu kapsamında Ajansımızın düzenlediği diğer bir faaliyet "Değişen Meslekler için Yeni Beceriler" temalı Gelecekte İş Konferansı olmuştur. Konferansa Bölgeden ve Bölge dışından yoğun ilgi gösterilirken, özellikle iş ve meslek kavramları ile değişime uyum için iş birliğinin önemi bağlamındaki değerlendirmeler ses getirmiştir. Konferans ayrıca, OKA desteğiyle Bölgede uygulanan mesleki eğitim projelerinin tanıtımına da katkı sağlamıştır.