KALKINMA AJANSLARI
Göç
Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Bingöl, Elazığ, Tunceli

 

TRB1 Bölgesi  tarıma dayalı sanayi, tekstil, turizm, konfeksiyon ve gıda imalatı açısından gelişmiş ve nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı  her geçen gün daha da artan bir bölgedir. Fırat Kalkınma Ajansı olarak bölgemizin beşeri sermayesini güçlendirmek en başta gelen görevlerimiz arasındadır. Mesleki eğitimde yenilikçi teknolojilerin yaygınlaştırılması ve mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin erişiminin de sağlanması hedefi, Bölgenin rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacaktır.

 

TRB1 Bölgesi’nde mesleki eğitim kurumlarından mezun olan personel ihtiyacı, altıncı bölge teşvikleri ile de gelişen ve genişleyen sanayi altyapısı ile birlikte bir cazibe merkezi konumuna gelmiş olan bölgemizde , giderek artmaktadır. Bölgemiz, tekstil, konfeksiyon, tarıma dayalı sanayi, gıda, turizm gibi sektörlerde öne çıkmaktadır. Uzmanlaşma gerektiren bu sektörlere kalifiye insan kaynağı yetiştirme konusunda Bölgenin sahip olduğu yüksek okullaşma oranı, önemli bir avantaj olarak göze çarpmaktadır. Bölge, aynı zamanda orta ve yüksek dereceli mesleki eğitim kurumu sayısının fazlalığıyla da dikkat çekmektedir.

Mevcut sanayi işletme sayılarının, genişleyen OSB bölgeleri, devam eden altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla birlikte önümüzdeki süreçte ciddi oranda artması beklenmektedir. Bununla birlikte, bölge illerimizin yatırım teşviklerinde 6.bölge avantajlarından faydalandığı göz önünde bulundurulduğunda, Bölgeye yapılacak sanayi yatırımlarının yakın zamanda artması beklenmektedir. Bu artış, gelişen hizmetler sektörü ile birlikte Bölgede nitelikli istihdam ihtiyacı oluşmasına neden olacaktır. Özellikle tekstil ve konfeksiyon sektöründe önemli bir merkez haline dönüşen bölgenin diğer büyükşehirlerden yatırımcı çektiği gözlemlenmektedir.

Tarıma dayalı sanayi, turizm, tekstil, konfeksiyon, ve gıda  başta olmak üzere Bölgede devam eden yatırımlarla birlikte önümüzdeki süreçte, Bölgede özellikle aranan eleman konusunda nitelikli istihdam ihtiyacı artacaktır. Bölge sahip olduğu mesleki eğitim altyapısı ile bu ihtiyacı Bölge içinden karşılayabilecek ve Bölge ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir.

Munzur nehrinde düzenlenen Dünya rafting şampiyonluk yarışları ve eşsiz doğası ile Tunceli, Levent Vadisi, Somuncu Baba ve Battalgazi gibi destinasyonları ile Malatya, Harput’u ve Kara Leylek Kanyonu ile Elâzığ ve Yüzen Ada ve doğa harikası ilçeleri ile Bingöl illerinden oluşan Bölgemiz, önemli bir turizm destinasyonu olma yolundadır.

Ayrıca, bölge illerimiz tarımsal üretim ve gastronomi anlamında da önemli bir potansiyele sahiptir. Malatya, dünya kuru kayısı üretim liderliği, Bingöl bal üretimi, Elazığ üzüm üretimi ile ve daha sayamadığımız coğrafi işaret almış birçok tarım ürünleri ve yöresel yemekleri ile parlayan bir yıldızdır. Bölgenin bu avantajını etkin bir şekilde kullanabilmesi, nitelikli istihdam ve nitelikli mesleki eğitim ile birlikte gerçekleşecektir.

Bir Bakışta Bölgemizde Mesleki Eğitim


Ajansımız, faaliyet göstermeye başladığı 2010 yılından bu yana, bölgede  mesleki eğitimi dolaylı olarak desteklemeye yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. Bu kapsamda, 2011-2020 yılları arasında, Bölgede eğitime katkı sağlayan toplam 120’den fazla projeye mali destek, 140’dan fazla projeye ise teknik destek vermiştir.

TEKNOFEST’te 500 takım arasından Türkiye 5’incisi olan Elazığlı gençlerin teknolojide ülkemizde ve dünyada daha çok ses getiren projelere imza atmaları için Cazibe Merkezleri Programı kapsamında İnovasyon ve Tasarım Merkezini kurduk.

Elazığ OSB’deki eski bir garajı, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında inovasyon ve tasarım merkezine dönüştürdük.

Tasarım ve inovasyon Merkezi, Elazığ’da endüstriyel üretim yapan işletmeler için bir çözüm merkezi olurken diğer taraftan da ölçek gerektirmeyen parçaların yeniden tasarlanıp üretilmesine fırsat veriyor. Merkezin en yenilikçi özelliği ise Elazığ’da girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacak bir eğitim yuvası olması.

 Endüstriyel Tasarım Prototip ve İnovasyon Merkezi ‘’Uygulamalı Tasarım Yetkinlik Merkezi / Model Fabrika’’ olarak bölgemize hizmet vermektedir. Elazığ OSB içinde kurulan merkezde ayrıca teknolojik önemi bulunan hassas parçalar yeniden üretilebiliyor. Nitelikli kalıp ve prototip üretimi ile tasarımın da yapılabildiği merkezde, imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu ara elemanların ve yenilikçi girişimcilerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim sınıfları da bulunuyor.

Meslek liselerinde eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilerimize bazı sektörler özelinde üretimde teknoloji kullanımının geldiği noktayı yerinde göstermek ve onlara iş hayatlarına başlarken sektör seçimine yön verebilmelerini kolaylaştırmak için Malatya Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik bölümü öğrencileri ve öğretmenleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Gaziantep’e mesleki teknik gezi düzenledik. Bu kapsamda üretim süreçlerini endüstri 4.0’a entegre eden ve tam otomasyon ile üretim yapan bir çikolata üretim tesisi  ve kendi sektöründe önde gelen bir halı fabrikasına inceleme ziyaretleri gerçekleştirdik.

Ayrıca Bingöl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenim gören 45 makina ve metal bölümü öğrencisi, öğretmenleri ve idarecileri ile birlikte Elazığ ilimizdeki yüksek kaliteli ve yüksek karbonlu ferrokrom üretim tesisine teknik gezi gerçekleştirdik.

Gaziantep Teknik Gezisi

Elazığ Teknik Gezisi

Bölgenin beşeri sermayesini her anlamda geliştirmek için SOGEP programı kapsamında Yeşilyurt Belediyesi ile birlikte, Malatya’da dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınların mesleki eğitim alırken çocuklarının da eğitim aldıkları ve zaman geçirdikleri kreş benzeri bir yapıya da sahip olan Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezini kurduk ve;

Elazığ ilimizde İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Vakfı ile birlikte bölgemizdeki üniversite öğrencilerine yönelik tematik eğitimler, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik Kuluçka Merkezinde uygulamalı atölye eğitimleri ile kırsal kesimlerde yaşayan kadın ve gençlere yönelik organik tarım ve hayvancılık eğitimleri içeren projeyi hayata geçirdik.

 Mesleki Eğitim Teması kapsamında ise bütün bu faaliyetlere ek olarak Ajansımız, Bölge illerinde Meslek Liseleri öğrenci, öğretmen ve velileri ile iş dünyasından temsilcilerin katılım sağladığı usta çırak buluşmaları, sanayici mezun buluşmaları ve liderler programı gibi etkinlikleri düzenleyerek veli ve öğrencileri mesleki eğitim yapan okulların avantajları konularında bilgilenmelerini  sağlamıştır.

Ayrıca, proje hazırlama, girişimcilik, etkili sunuş teknikleri eğitimleri ile öğrencilerin proje bazlı düşünme, kendi işini kurma ve kendini ifade etme gibi iş dünyasındaki önemli konular hakkında bilgi seviyelerini artırmaya yönelik eğitimler verilmiştir.

 

 

 

 

 

Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi

 

 

Uygulamalı Atölye Eğitimleri

 

Mesleki ve Teknik Eğitim Teması Malatya Konferansı

 

 

 Mesleki ve Teknik Eğitim Teması Elazığ Konferansı

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Kapsamda Ajansımız tarafından geliştirilen ve başarılı bulunan TRB1 Bölgesinde Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Sürdürülebilir Şekilde Katılımı Projesi’nin 2021 yılında sözleşme imzalanarak uygulama dönemine geçmesi planlanmaktadır. Proje ile bölgemizde yoksul veya yoksulluk riski bulunan kadın ve gençlerin hedef alındığı dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına katılımının artırılması amaçlanmaktadır.  

 

Proje ile:

  • Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasında yer almasına yönelik farkındalık artırma çalışmaları yaptırmayı,
  • Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğine katkı sağlayacak mesleki eğitimler verdirmeyi,
  • Dezavantajlı gruplara istihdam noktasında hizmet veren özel/kamu kurum ve kuruluşların kapasitelerin geliştirilmesine yönelik eğitimler verdirmeyi,
  • Dezavantajlı grupların her biri için ayrı uzmanlar tarafından sağlanacak rehabilitasyon hizmetleri verdirmeyi,

hedefliyoruz.