KALKINMA AJANSLARI
Göç
Güney Ege Kalkınma Ajansı Denizli, Aydın, Muğla

 

Günümüzde, teknoloji ve bilimin ve buna bağlı olarak sanayileşmenin sürekli bir şekilde ilerleme kaydettiği ülkelerde, gelişmekte olan teknolojiyi ve sistemleri kullanabilecek nitelikli insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Bu süreçte, mesleki ve teknik donanıma sahip olarak yetiştirilebilmesi için verimli olabilecek mesleki ve teknik eğitim sistemlerinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Ajansımız mesleki eğitim altyapısının güçlendirilerek bölgenin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi, eğitime ayrılan kaynakları daha verimli ve etkin kullanabilmesi için faaliyetler sürdürmektedir.

Bölgenin nitelikli insan gücü ihtiyacı düşünüldüğünde, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülecek faaliyetler ve bu kapsamda oluşturulacak kurumların bölgenin iktisadi kalkınmasına büyük katkısı olacaktır.

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin etkisinin, dünyada tüm sektörlerde ve sosyal yaşamın her alanında hissedilmesiyle dönüşümün en fazla etkilendiği alan mesleki eğitim olmuştur. Hızla değişen ve dönüşen bilgi, teknoloji, üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak dinamik bir yapı sergileyen mesleki ve teknik eğitimin önemi giderek artmaktadır. Bu dinamik yapı; sürekli kendini yenileyen bir eğitim sistemini ve teknolojik altyapı yatırımlarının güçlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve özel sektörle yakın bir iş birliği zorunlu hale gelmiştir.

Sanayinin ihtiyaç ve beklentilerinin mesleki eğitimin gelişmesine rehber olmasını sağlamaktayız. Eğitim sisteminin dolaylı paydaşlarının sistem ile bütünleşmesini, bilgi ve düşüncelerini paylaşmasını  mümkün kılmaktayız. Güney Ege’deki mesleki eğitimin kalitesinin  artması için kamusal alanlarda özel eğitim programlarının tasarlanması, buraların öğrenime uygun ve açık hale getirilmesinin önemini vurgulamaktayız.

Mesleki eğitim alanındaki çalışmalarımıza özellikle sanayi ve mesleki eğitim kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek devam ediyoruz.