KALKINMA AJANSLARI
Genç İstihdamı

Genç istihdamı konusunda ülkemizde bölgeler arasında farklılaşan işgücü piyasası dinamikleri dolayısıyla bölgelere özgü politika yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, yerel ihtiyaçları yerinden tespit ederek bu doğrultuda uygulamalar yürüten kalkınma ajanslarının gençlerin istihdamı konusunda da inisiyatifler başlatabileceği değerlendirilmiş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022-2023 yıllarında tüm kalkınma ajanslarının odak alanı olarak “Genç İstihdamı” teması belirlenmiştir. Genç istihdamı teması kapsamında ajanslar bölgelerinde genç istihdamının artırılması ve genç girişimciliğinin sağlanması amacına yönelik faaliyetlerini önceliklendirecek, bunun yanında gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılması, becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi ve üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştireceklerdir. Temanın hedefleri arasında gençlerde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma bilincinin oluşturulması da yer almaktadır. Bunun yanı sıra, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini destekleme ve istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla ‘’Çalışan ve Üreten Gençler Programı’’ geliştirilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içerisinde hazırlanan bu program neticesinde genç işsizliğinin görece yüksek ve kadın istihdamının da görece düşük olduğu bölgelerde özel sektör yatırımcıları için tekstil ve ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerin kullanımına uygun yatırım alanları hazırlanarak yatırımcıların kullanımına sunulması sağlanacaktır. Tema kapsamında ayrıca Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle gençlere ve ailelerine e-spor hakkında farkındalık kazandırılması, profesyonel e-sporcu yetiştirilmesi, e-spor aracılığıyla genç istihdamının artırılması ve oyun sektöründe girişimciliğin geliştirilmesi konularında eğitim faaliyetleri de yapılmaktadır. Bu kapsamda; İzmir, Ankara, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Adana, Çanakkale, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Manisa, Mardin, Rize, Sakarya, Sinop ve Tekirdağ illerinde gençlik merkezleri ve genç ofisler aracılığıyla e-spor merkezleri kurularak eğitimler verilmekte ve yarışmalar düzenlenmektedir.